Smart Delta Resources heeft met interesse kennisgenomen van het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie van de PVV, BBB, VVD en NSC. Het akkoord bevat een aantal belangrijke keuzes om verduurzaming van de industrie voort te zetten en het verdienvermogen van Nederland te waarborgen. Het akkoord bevat daarnaast ook elementen waarover de sector in het verdere proces graag het gesprek en de samenwerking opzoekt met het kabinet. We kijken dan ook met aandacht uit naar het te ontwikkelen programma van maatregelen om de doelen van het aankomende kabinet te halen. Een korte reflectie op een aantal punten:

Het is allereerst positief dat het kabinet het Klimaatfonds doorzet o.a. voor waterstof en CCS. Twee belangrijke elementen voor de transitie. Wel volgt een bezuiniging op de middelen, met name voor groene waterstof en batterijen. Echter, juist in deze opstartfase van de waterstofeconomie zijn middelen nodig om de productie en import van groene waterstof te kickstarten. Batterijen kunnen daarnaast mogelijk een rol spelen in verlichting van de netcongestieproblematiek. 

Een ander positief punt is het voortzetten van de maatwerkafspraken. Deze zijn - ook in ons cluster - essentieel om de beoogde doelstellingen te behalen. Uitbreiding naar andere bedrijven is goed, maar er moet wel voldoende aandacht en capaciteit zijn voor het volbrengen van de lopende afspraken. De keuze om kostenverhogende maatregelen als aanpassing van de nationale CO2-heffing en verhoging van de gasbelasting in de hoogste schijven terug te draaien, kan doorzetting van hoognodige investeringen hier in Nederland weer waarschijnlijker maken. De noodzakelijke grootschalige CO2-reductie is te behalen met duidelijke maatwerkafspraken met de overheid én door het realiseren van de juiste randvoorwaarden, zoals tijdige infrastructuur en het oplossen van de problematiek rondom netcongestie en stikstof.

Verder is het belangrijk dat in het akkoord het gelijke speelveld voor het bedrijfsleven hoog in het vaandel staat. Maatregelen ter verduurzaming dienen zoveel mogelijk op Europees niveau te worden geregeld zodat bedrijven hier de kans krijgen te verduurzamen.

Ook de inzet voor windenergie op zee en doorgang van kernenergie is een positieve ontwikkeling. Wel dient er echter goed te worden gekeken naar ruimtelijke inpassing, maatschappelijk draagvlak en de samenkomst van verschillende vormen van duurzame energie en haar impact op het elektriciteitsnet. Wat betreft het laatste, is het goed dat de overheid meer regie pakt op de netcongestie-aanpak. Echter, zal dit wel in goed overleg met de netbeheerders en bedrijfsleven moeten gebeuren.

Enkele uitgangspunten hebben nog onze aandacht voor de verdere uitwerking. Zo kan de mindering van middelen voor de (SDE) duurzaamheidsubsidies gevolgen hebben voor de beoogde snelheid en realisatie van duurzaamheidsprojecten en kan de circulaire plastic heffing een effect hebben op de concurrentiepositie van de Nederlandse chemische industrie. Daarnaast moeten we voorkomen dat belangrijke import-projecten voor groene energie op losse schroeven komen te staan door de wens tot energieonafhankelijkheid. Door energie te importeren (e.g. in de vorm van ammoniak) voor groene waterstofproductie verhogen we juist de leveringszekerheid (diversificatie) en verlagen we de kosten van de energietransitie.

Na installatie van de bewindspersonen gaat het kabinet aan de slag met de uitwerking van een regeerprogramma. Ons cluster volgt dit met interesse en gaat toenadering zoeken om het gesprek met de overheid te voeren over deze beleidsmaatregelen.

Lees hier het volledige hoofdlijnenakkoord. 

 

 

Bronvermelding foto: Tweede Kamer

Gerelateerd nieuws

smart delta resources

Belangrijke call-to-action voor Nederlandse waterstofprojecten

Europese ondersteuning van Nederlandse waterstofinitiatieven komt in gevaar als de regering niet deze maand nog een besluit neemt over de subsidies die zij zelf in de projecten wil steken.

volth2

VoltH2 ontvangt exploitatiesubsidie SDE++ voor groenewaterstoffabrieken in Zeeland

VoltH2 ontvangt van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een substantiële exploitatiesubsidie voor de productie van groene waterstof.

yara ccs eerste paal

Eerste paal Carbon Capture and Storage project Yara Sluiskil geslagen

Yara Sluiskil gaat met dit CCS project vanaf 2026 maar liefst 12 miljoen ton CO2 uitstoot voorkomen.