Een consortium van bedrijven en kennisinstellingen uit de Schelde-Deltaregio werkt in het project FlexIntensity samen aan innovatie en de energietransitie van met name de regionale, chemische procesindustrie. Door de grote industriële sector in de Provincie Zeeland ligt er een flinke klimaatopgave, maar de energietransitie biedt ook veel economische kansen, bijvoorbeeld op het gebied van waterstof als schone brandstof en grondstof en op het lokaal integreren van hernieuwbare energie in het regionale energiesysteem. 

FlexIntensity wil de energietransitie in de industriële sector van Zeeuws-Vlaanderen en Vlissingen-Oost versnellen. Het onderzoeksproject richt zich op de optimale integratie van hernieuwbare energie, voornamelijk offshore windenergie, in bestaande fossiele industriële processen. FlexIntensity ontwikkelt technologieën en methoden voor het zo effectief mogelijk benutten van het variabele aanbod van hernieuwbare energie. 

Het project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit het Just Transition Fund (JTF). Dit stelt regio’s, die afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit fossiele brandstoffen, in staat om op een rechtvaardige en gelijkwaardige manier te werken aan de energietransitie.

Het consortium brengt Nederlandse en Vlaamse bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar. In FlexIntensity werkt Ørsted, gevestigd in Vlissingen-Oost, samen met de experts van het Vlaamse ENTRAS. De relevante bedrijven uit de North Sea Port-regio zijn aangehaakt via Smart Delta Resources. De kennisinstellingen zijn de Vlaamse Universiteit Gent, HZ University of Applied Sciences en Scalda.

Together for a future-proof industry!

Gerelateerd nieuws

smart delta resources

Belangrijke call-to-action voor Nederlandse waterstofprojecten

Europese ondersteuning van Nederlandse waterstofinitiatieven komt in gevaar als de regering niet deze maand nog een besluit neemt over de subsidies die zij zelf in de projecten wil steken.

volth2

VoltH2 ontvangt exploitatiesubsidie SDE++ voor groenewaterstoffabrieken in Zeeland

VoltH2 ontvangt van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een substantiële exploitatiesubsidie voor de productie van groene waterstof.

yara ccs eerste paal

Eerste paal Carbon Capture and Storage project Yara Sluiskil geslagen

Yara Sluiskil gaat met dit CCS project vanaf 2026 maar liefst 12 miljoen ton CO2 uitstoot voorkomen.