Het Hydrogen Delta Programma heeft tot doel de industrie te verduurzamen door grijze waterstof uit te faseren naar blauwe waterstof (CCS) en groene waterstof (zon, wind) met mogelijke inzet van gele waterstof (import) en wanneer opportuun paarse waterstof (nucleair). Deze ambitie wordt bekrachtigd door de aanwezigheid van de grensoverschrijdende haven North Sea Port met haar multimodale connecties, ruimte voor ontwikkeling en aanwezigheid van een significant industrieel cluster.

Waterstof is van cruciaal belang voor het verduurzamen van de industriële bedrijven in de regio en biedt bovendien grote kansen op het gebied van mobiliteit en in de gebouwde omgeving.

De SDR-regio huisvest het grootste industriële waterstof cluster van de Benelux (bijna 600kton per jaar). De huidige, uit SMR’s en krakers geproduceerde waterstof, wordt voornamelijk geconsumeerd als industriële grondstof of voor hoge temperatuur warmte in de industrie. Een overgang naar koolstofarme waterstof is van essentieel belang voor deze regio.

Om die reden, hebben de voornaamste waterstof afnemers, producenten, infrastructuurbedrijven, het havenbedrijf en de relevante provincies in Nederland en België de handen ineengeslagen om een grote schone waterstof waardeketen te realiseren. De bedrijven die al sinds 2014 in SDR-verband nauw met elkaar samenwerken hebben het ambitieuze Hydrogen Delta programma ontwikkeld voor verdere synergie.

Het voornaamste aanlandingspunt voor windparken op de Noordzee bevindt zich in de SDR-regio, en creëert daarmee een vruchtbare grond voor groene waterstof productie. Momenteel zijn er meerdere electrolyser projecten in vergevorderde stadia van planning en ontwikkeling met een gecombineerd vermogen van ruim 2 GW. Daarnaast zijn er grootse blauwe waterstof- en CCU projecten aanwezig in de regio. Zoals geconcludeerd in de Cluster Energie Strategie (CES Schelde-Deltaregio, 2021) is verdere opschaling van koolstofarme waterstofproductie nodig om de groeiende vraag in de regio te voorzien.

De aanwezigheid van een aantal grootschalige SMR’s faciliteren de flexibele integratie van onstabiele groene waterstofproductie. Het zuurstof dat geproduceerd wordt, kan lokaal worden afgezet aan o.a. ArcelorMittal, Zeeland Refinery, Dow en Yara.

Smart Delta Resources levert een bijdrage aan verschillende studies, subsidietrajecten en projecten binnen het Hydrogen Delta programma, zoals:

 • Hydrogen Hub: haalbaarheid, marktpotentieel en logistieke implicaties van grootschalige import/overslag/export                    
 • Electrolyser systeemintegratie
 • Ontwikkeling lokale waterstofinfrastructuur in het havengebied Vlissingen-Terneuzen-Gent met aansluiting naar landelijke backbones (Gasunie, North Sea Port, Fluxys)
 • Samenwerking in initiatieven ter bevordering van de waterstoftransitie voor de industrie
 • Vertegenwoordiging van de regio in nationale en Europese werkgroepen en waterstofprogramma’s
 • Ondersteuning subsidietrajecten waterstofprojecten

 

Voorbeelden van waterstofprojecten in de regio:

 • Uitwisseling van waterstof (bijproduct) via een buisleiding tussen Dow en Yara (gerealiseerd in 2018)
 • VoltH2 gaat 100 MW waterstoffabrieken bouwen in Vlissingen en Terneuzen
 • “ELYGator”, Air Liquide heeft een project voor 200 MW elektrolyse in Terneuzen
 • “EnergHys”, 264 MW elektrolyser in Vlissingen op locatie bij Zeeland Refinery, groei naar 1GW (TotalEnergies)
 • “Haddock”, 100 MW elektrolyser on-site bij Yara Sluiskil, project met Ørsted
 • “Hy2Zer0” bij Dow in Terneuzen, waarbij methaanrijke reststromen uit het kraakproces worden gebruikt om waterstof te produceren en de huidige krakers worden aangepast om volledig op waterstof te draaien
 • “North-C-Methanol”, wordt o.a. door ENGIE en ArcelorMittal via het project in Gent waterstof ingezet om van CO2 methanol te maken
 • “SeaH2Land”, 500 MW elektrolyser door Ørsted in Vlissingen-Oost, groei naar 1GW
 • H2BE is een blauwe waterstofproject van Engie en Equinor met een capaciteit van 1GW in de regio Gent.
 • Ontwikkeling van regionale grensoverschrijdende open-access waterstof buisleiding infrastructuur door Gasunie, Fluxys en North Sea Port