Nu reeds hergebruikt de site van Rain Carbon te Zelzate reeds 60 percent van alle primaire energie. En zijn de infrastructuur en processen zo afgestemd dat er een slimme integratie is van de exotherme en endotherme faciliteiten, waardoor energetische verliezen tot een minimum beperkt worden.

Voor de nabije toekomst zet de site in Zelzate ook in op hernieuwbare energie, het bufferen van warmte via hoge temperatuur opslag van producten en het groen maken van de logistieke keten, zoals de CO2 voetafdruk van schepen aan de wal wegwerken.