Om de verduurzamingsplannen te kunnen uitvoeren, is een passende infrastructuur voor alle commodities (water, waterstof, elektriciteit etc.) met cross-border connectie van cruciaal belang.

Het Spark Delta programma omvat onder meer de volgende activiteiten: 

  • Doorlopende studie naar toename aanbod van en vraag naar elektriciteit (in kader Cluster Energie Strategie/CES)
  • Faciliteren en bijdragen aan de doorontwikkeling van het 380 kV-net in de regio, met name in Vlissingen-Oost en Zeeuws-Vlaanderen.
  • Bijdrage aan verkenning nut, noodzaak en ontsluitingsalternatieven Westerscheldekruising (CES)
  • Faciliteren en bijdragen aan additionele aanlanding van wind op zee (VAWOZ).
Afbeelding
EPZ2