Op de foto: Igor Lavretsov (Project Manager Linde Engineering Dresden), Michael Schlaug (Vice President Yara Netherlands) en Jostein Tegle (Strategy & Market Director Northern Lights) hebben de eerste paal voor het Carbon Capture & Storage project geslagen op 22 mei 2024 om 12.00 uur.

Yara Sluiskil gaat met dit Carbon Capture & Storage (CCS)project vanaf 2026 maar liefst 12 miljoen ton CO2 uitstoot voorkomen. De fabriek die Linde bouwt om de afgevangen CO2 vloeibaar te maken is de grootste ter wereld en vergt een investering van 194 miljoen euro. De vloeibare CO2 wordt door Northern Lights vanuit Sluiskil met twee schepen per week naar Noorwegen gebracht om daar permanent te worden opgeslagen in de zeebodem. Yara Sluiskil het eerste bedrijf dat binnen Maatwerk grootschalig investeert in CO2 reductie. Het CCS-project is een cornerstone voor de ontwikkeling van blauwe waterstof en ook het eerste project waarbij de CO2 grootschalig grensoverschrijdend getransporteerd wordt. Yara Sluiskil blijft hiermee wereldwijd koploper en zet een nieuwe standaard. 

Luc Cattoir, Algemeen Directeur van Yara Sluiskil zegt: “Dit project geeft aan dat het moederbedrijf vertrouwen heeft in deze locatie. Het project is van strategisch grote waarde om voedselveiligheid in Europa te borgen en cruciale sectoren zoals mobiliteit en energie te blijven voorzien van essentiële producten zoals AdBlue en meststoffen. Sinds de brute inval door Rusland hebben we gezien hoe belangrijk het is om als Europa onafhankelijk te kunnen zijn voor een primaire levensbehoefte zoals voedsel.”

Vice President Yara Nederland Michael Schlaug vult aan: “Met het CCS project wordt het mogelijk blauwe waterstof, ammoniak en low-carbon meststoffen te produceren, waarmee we ook andere sectoren kunnen helpen te decarboniseren. Bovendien bestaat de mogelijkheid om blauwe waterstof te gaan leveren aan het waterstofnetwerk door een onlangs gepatenteerde aanpassing van de ammoniakfabrieken. Yara kan hiermee als systeemspeler niet alleen waterstofaanbod bufferen om congestie te voorkomen, maar wordt ook een grootschalige flexibele leverancier van blauwe waterstof als daar behoefte aan is. Zo geeft dit project een boost aan de realisatie van de waterstof economie.”

Tim Heijn, Managing Director van Northern Lights, dat de CO2 zal gaan transporteren en opslaan, zegt: “Ik ben blij de vooruitgang te zien van de carbon captureontwikkelingen bij Yara Sluiskil. Vanaf 2026 zal Northern Lights jaarlijks 800.000 ton CO2 van de ammoniak fabrieken op een veilige manier transporteren en opslaan. Dit is een van de eerste commerciële contracten in Europa en een belangrijke mijlpaal om industriële broeikasgas emissies te reduceren. Het project demonstreert dat CCS een climate tool is voor Europa.”

Yara ziet CCS als onmisbare tijdelijke technologie om CO2 snel en effectief te reduceren en zo klimaatverandering tegen te gaan. Met dit project kan Yara haar broeikasgas emissies terugbrengen tot een miljoen ton, terwijl dit in 1990 nog 5,4 miljoen was. Juist nu blijkt dat de ontwikkeling van groene waterstof erg kostbaar is en meer tijd kost dan aanvankelijk gedacht, is CCS onmisbaar om de klimaatdoelen te halen. De 800.000 ton CO2 die Yara jaarlijks zal leveren aan Northern Lights is een deel van de totale hoeveelheid van 2,2 miljoen ton zuivere CO2 die Yara in Sluiskil maakt. 1,4 miljoen ton wordt als grondstof gebruikt of rechtstreeks verkocht. Het resterende deel zal vanaf begin 2026 per schip vervoerd worden naar het Noorse Øygarden om daar permanent in de zeebodem te worden opgeslagen. 

Tijdens het Staatsbezoek van Koning Willem-Alexander in 2021 aan Noorwegen werd afgesproken om grensoverschrijdend CO2 transport te onderzoeken. Op 15 april dit jaar zetten Energieministers van landen rondom de Noordzee hun handtekening om dit ook echt mogelijk te maken. Yara is het eerste bedrijf dat grensoverschrijdend CO2 zal gaan leveren en baant zo de weg voor andere landen en bedrijven rondom de Noordzee om CO2 te gaan opslaan in het buitenland.

 

 

Foto: Patrick Schelstraete

Gerelateerd nieuws

smart delta resources

Belangrijke call-to-action voor Nederlandse waterstofprojecten

Europese ondersteuning van Nederlandse waterstofinitiatieven komt in gevaar als de regering niet deze maand nog een besluit neemt over de subsidies die zij zelf in de projecten wil steken.

volth2

VoltH2 ontvangt exploitatiesubsidie SDE++ voor groenewaterstoffabrieken in Zeeland

VoltH2 ontvangt van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een substantiële exploitatiesubsidie voor de productie van groene waterstof.

yara ccs eerste paal

Eerste paal Carbon Capture and Storage project Yara Sluiskil geslagen

Yara Sluiskil gaat met dit CCS project vanaf 2026 maar liefst 12 miljoen ton CO2 uitstoot voorkomen.